Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2015

kreatywnacodziennosc
8208 3c50
Reposted frombadgal badgal viaaleksandramaria aleksandramaria
kreatywnacodziennosc
0679 5073
Reposted fromzenibyja zenibyja viabeginagain beginagain
kreatywnacodziennosc
#248
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viabeginagain beginagain
kreatywnacodziennosc
8751 ff13
Reposted fromowca owca viabeginagain beginagain
kreatywnacodziennosc
7073 ed1f 500
Reposted fromviolet-hill violet-hill viabeginagain beginagain
3540 7f7a 500
Reposted fromsunlight sunlight viaRalfralf Ralfralf
kreatywnacodziennosc
"Nikt nie lubi samotności. Ja tylko nie próbuję się z nikim na siłę zaprzyjaźniać. To prowadzi do rozczarowań."
— Haruki Murakami – "Norwegian Wood"
kreatywnacodziennosc
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie viapikkumyy pikkumyy
kreatywnacodziennosc
kreatywnacodziennosc

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viadeathismylife deathismylife
kreatywnacodziennosc

January 02 2015

kreatywnacodziennosc
6313 8920 500
Reposted byalesnobrozszczepienieduszbeginagain

December 06 2014

kreatywnacodziennosc
6428 0c1f
Reposted fromrol rol viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
kreatywnacodziennosc
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje męczyć przeszłość.
kreatywnacodziennosc
7293 c1ce 500

November 15 2014

kreatywnacodziennosc
1244 c7ff 500
Reposted fromsz4kal sz4kal
kreatywnacodziennosc
3240 29db 500
Reposted fromsz4kal sz4kal
kreatywnacodziennosc
5868 ce70
Reposted fromsz4kal sz4kal
kreatywnacodziennosc
2907 974d 500
Reposted fromsz4kal sz4kal
kreatywnacodziennosc
Reposted fromMissMurder MissMurder viasz4kal sz4kal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl